Skip to main content

Á nýafstöðnu þingi ASÍ var samþykkt samhljóða ályktun þar sem tvöföldu heilbrigðiskerfi er hafnað. Slíkt bjóði aðeins upp á enn meiri mismunun í samfélaginu og rjúfi þjóðarsátt um að allir Íslendingar eigi jafnan rétt á heilbrigðisþjónustu. Ályktun þingsins er svohljóðandi.

Á nýafstöðnu þingi ASÍ var samþykkt samhljóða ályktun þar sem tvöföldu heilbrigðiskerfi er hafnað.
Slíkt kerfi bjóði aðeins upp á enn meiri mismunun í samfélaginu og rjúfi þjóðarsátt um að allir Íslendingar
eigi jafnan rétt á heilbrigðisþjónustu. Ályktun þingsins er svohljóðandi.

Höfnum tvöföldu heilbrigðiskerfi
Þingfulltrúar á 41. þingi Alþýðusambands Íslands krefjast þess að allir landsmenn hafi jafnan,
óheftan aðgang að heilbrigðiskerfinu og geti sótt sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og lyf óháð efnahag og búsetu.

Þingfulltrúar hafna alfarið tvöföldu heilbrigðiskerfi og benda á að nú þegar er sú staða uppi
að efnaminna fólk þarf að neita sér um heilbrigðisþjónustu og lyf vegna kostnaðar á meðan þeir
efnameiri geta keypt sér forgang og betri þjónustu. Með þessu er rofinn áratuga samfélagssáttmáli
um aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu.

Heilbrigðiskerfið á að fjármagna úr sameiginlegum sjóðum og nauðsynlegt er að forgangsraða í opinberum rekstri svo öllum verði aftur tryggð heilbrigðisþjónusta í fremstu röð. Til þess þarf m.a. að hefjast nú þegar handa við byggingu á nýjum Landspítala.

Lækka verður tafarlaust beina greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðiskerfinu sem er komin út yfir öll þolmörk og eykur fjárhagslega og heilsufarslega misskiptingu.

 

Áherslur ASÍ:     
• Allir landsmenn hafi jafnan aðgang að bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu.
• Kostnaður sjúklinga komi aldrei í veg fyrir að fólk geti sótt sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, lyf og hjálpartæki.
• Við höfnum alfarið tvöföldu heilbrigðiskerfi.

Verkefni:
• Endurskoða þarf greiðsluþátttökukerfið í heilbrigðisþjónustunni með það að markmiði að setja þak á heilbrigðiskostnað fjölskyldna á hverju 12 mánaða tímabili.
• Til lengri tíma skal stefna að því að heilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls.
• Efla þarf heilsugæsluna, stytta biðtíma og tryggja öllum heimilislækni.
• Hefja þegar framkvæmdir við nýjan Landspítala.

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com