Skip to main content

Vert er að vekja athygli félagsmanna á nokkrum punktum varðandi lágmarkstekjur.

Vert er að vekja athygli félagsmanna á eftirfarandi punktum varðandi lágmarkstekjur.

  • Lágmarkstekjur fyrir fullt starf – kr. 280.000
  • Fyrir dagvinnu og allar bónus-, álags- og aukagreiðslur
  • Miðað við 173,33 tíma á mánuði eða 40 stundir á viku
  • Greiða skal uppbót á laun þeirra sem ná ekki kr. 280.000 fyrir dagvinnu

Dæmi: Ef taxtinn er kr. 266.000 og viðkomandi fær engar aukagreiðslur, sem taldar eru upp hér að ofan, skal greiða kr. 14.000 uppbót á launin

Með vísan í samning milli ASÍ og SA um réttindi hlutavinnustarfsmanna þá eiga þeir jafnframt rétt á lágmarkstekjutryggingu í samræmi við starfshlutfall. Þar sem taxtar eru í einhverjum tilfellum lægri en lágmarkstekjutrygging skal það bætt með eftirfarandi hætti:
Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.

Almenni markaðurinn: Fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og hafa starfað a.m.k. sex mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki (þó að lágmarki 900 stundir)

Ríki og sveitarfélög: Fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og hafa starfað a.m.k. fjóra mánuði samfellt hjá sömu stofnun

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com