Skip to main content

Við gerð síðustu kjarasamninga Starfsgreinasambands Ísland og Samband íslenskra sveitarfélaga var samþykkt að veita 2% persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða skv. grein 10.2.1 sem gildir frá 1. janúar 2018.

Við gerð síðustu kjarasamninga Starfsgreinasambands Ísland og Samband íslenskra sveitarfélaga var samþykkt að veita 2% persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða skv. grein 10.2.1 sem gildir frá 1. janúar 2018. Skipuð var Starfsþróunarnefnd sem hefur nú birt reglur og lista yfir starfstengd námskeið sem nefndin staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags. Reglurnar og listann má nálgast á hér.
Félagsmenn sem lokið hafa námskeiðum sem ná settum viðmiðum geta óskað eftir mati á þeim hjá sínum launafulltrúa. Einnig er hægt að senda erindi til nefndarinnar til úrskurðar ef ekki næst sátt í mati á námskeiðinu.

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitarfélaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi (2 til 4 ár) skv. gr. 10.2.3 í gildandi kjarasamningum. Fyrri hópurinn getur fengið heilstætt starfstengt nám, sem er a.m.k. 150 kest. (kennslustundir) að lengd, metið til 2% persónuálags. Hópurinn sem hefur lokið framhaldsskólaprófi getur með sama hætti fengið  2% persónuálag vegna styttri starfstengdra námskeiða sem samanlagt ná a.m.k. 150 kest. Starfsþróunarnefnd mun uppfæra listann yfir starfstengt nám eftir því sem við á.

Launagreiðendum og stéttarfélögum er bent á að beina erindum varðandi mat á námskeiðum, sem ekki eru tilgreind á lista nefndarinnar, til Starfsþróunarnefndar á netfangið: starfsthrounarnefnd@samband.is.

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com