Skip to main content

Viðar Ingason hagfræðingur VR skrifaði afar áhugaverða grein sem birtist í 3.tölublaði Vísbendingar og á heimasíðu VR á dögunum. Þar kynnir hann niðurstöður rannsókna á áhrifum hækkunar lágmarkslauna á atvinnulífið en þær niðurstöður eru þvert á ríkjandi kenningar.

Viðar Ingason hagfræðingur VR skrifaði afar áhugaverða grein sem birtist í nýjasta tölublaði Vísbendingar og á heimasíðu VR á dögunum en í henni kynnir hann niðurstöður rannsókna á áhrifum hækkunar lágmarkslauna á atvinnulífið.  Eins og fram kemur í grein hans virðast slíkar hækkanir hafa lítil sem engin áhrif á kostnaðarauka fyrirtækjanna og muna að öllu líkum draga úr kostnaði þeirra þegar fram í sækir, og er það þvert á ríkjandi kenningar.

Grípum hér niður í lokaorð greinarinnar en greinina má lesa í heild sinni hér.

Niðurstöður magnbundinna rannsókna benda til þess að hækkun lágmarkslauna hafa lítil sem engin áhrif á atvinnu þeirra sem eru á eða nærri lágmarkslaunum. Þær niðurstöður eru því þvert á ríkjandi kenningar um aukið atvinnuleysi í kjölfar hækkunar lágmarkslauna. Helsta ástæða þess að hækkun lágmarkslauna hefur ekki þau áhrif sem almennt er talið er sú að kostnaðarauki fyrirtækja vegna hækkunar lágmarkslauna er hlutfallslega lítill. Aðlögunin getur komið með færri unnum vinnustundum, aukinni þjálfun starfsmanna, aukinni eftirspurn eftir meira menntuðu starfsfólki, minni launahækkunum til þeirra sem hafa hærri laun, aukinni framleiðni starfsmanna, hækkun verðlags, lægri hagnaði fyrirtækja eða minni starfsmannaveltu sem er jafnan mjög kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki.

Viðar Ingason, hagfræðingur VR

Greinin birtist fyrst í Vísbendingu, 3tbl. 2015

 

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com