Skip to main content
AldanVMF

Ný hagspá ASÍ – kraftmikill hagvöxtur næstu ár

By May 4, 2016No Comments

Horfur í efnahagslífinu eru bjartar um þessar mundir og gangi spá hagdeildar eftir verður samfelldur hagvöxtur hér á landi í 8 ár. Spáð er kraftmiklum hagvexti á þessu ári, 4,9%, og að jafnaði 3,8% vexti á árunum 2017–2018. Vöxturinn hvílir á vaxandi kaupmætti, uppgangi í ferðaþjónustu og aukinni fjármunamyndun atvinnuveganna og sést bæði í auknum þjóðarútgjöldum og áframhaldandi vexti útflutnings.

Horfur í efnahagslífinu eru bjartar um þessar mundir og gangi spá hagdeildar eftir verður samfelldur hagvöxtur hér á landi í 8 ár. Spáð er kraftmiklum hagvexti á þessu ári, 4,9%, og að jafnaði 3,8% vexti á árunum 2017–2018. Vöxturinn hvílir á vaxandi kaupmætti, uppgangi í ferðaþjónustu og aukinni fjármunamyndun atvinnuveganna og sést bæði í auknum þjóðarútgjöldum og áframhaldandi vexti útflutnings.

Í slíkum efnahagslegum uppgangi finnast stórar áskoranir og mikilvægt að hagstjórn miði að því að tryggja efnahagslegan stöðugleika á næstu árum. Skýr merki um spennu sjást nú á vinnumarkaði, vöxtur innlendrar eftirspurnar er mikill en hagfelld þróun á hrávöruverði og gengi krónunnar hafa haldið verðbólgu lágri og verðstöðugleikinn er því brothættur. Verðbólga helst lág á þessu ári, 1,9% að jafnaði, en þrýstingur til hækkunar verðlags mun aukast eftir því sem líður á árið og verðbólga verður um 3,1% á árunum 2017–2018 að mati hagdeildar ASÍ.

Nokkur óvissa ríkir um gengi krónunnar og myndi frekari styrking draga úr verðbólguþrýstingi. Hagdeildin gerir ráð fyrir kraftmiklum vexti einkaneyslunnar á spátímanum sem rekja má til jákvæðrar þróunar á fjárhagsstöðu heimilanna. Hagvísar styðja mat hagdeildar upp á 6% vöxt einkaneyslunnar á þessu ári og því útlit fyrir að vöxturinn verði sá mesti frá árinu 2007.

Sjá nánar á heimasíðu ASÍ

Áætlað er að fjármunamyndun aukist um 12,4% á þessu ári, 11,6% á næsta ári og 7,7% árið 2018 og mun fjárfesting í fyrsta sinn frá hruni nema yfir 20% af vergri landsframleiðslu á næsta ári. Aukin atvinnuvegafjárfesting hefur verið meginn drifkraftur fjármunamyndunar undanfarin misseri og hefur fjárfesting aukist í fjölda ólíkra atvinnugreina. Líklegt er að framhald verði á vexti atvinnuvegafjárfestingar þó hægja taki á vextinum þegar líður á spátímann. Annað gildir um fjárfestingu hins opinbera og í íbúðafjárfestingu.

Fjárfesting hins opinbera er í sögulega lágmarki og ólíklegt að breytingar verði þar á í fyrirsjáanlegri framtíð þrátt fyrir batnandi stöðu ríkisfjármála, uppsafnaða þörf fyrir innviðafjárfestingu og fjölgun ferðamanna. Íbúðafjárfesting hefur tekið við sér eftir samdrátt á síðasta ári en aukið framboð er ekki nægjanlegt til að mæta vaxandi eftirspurn eftir nýju húsnæði og því útlit fyrir að ekki dragi úr hækkun húsnæðisverðs.

Ótrúlegum uppgangi í ferðaþjónustu hefur áður verið gerð skil í spá hagdeildar en ekkert lát hefur verið á fjölgun ferðamanna sem hefur á þessu ári enn farið fram úr væntingum. Ferðaþjónustan mun áfram halda uppi vexti útflutnings á spátímanum og gerir hagdeildin ráð fyrir 6,4% útflutningsvexti á þessu ári og að jafnaði 4,2% vexti á árunum 2017–2018. Mikill vöxtur innflutnings dregur úr afgangi af vöru- og þjónustuviðskiptum milli ára sem er áætlaður 6,1% á þessu ári en 4,9% í lok spátímans. Aukin þjóðarútgjöld og fjölgun ferðamanna skýra vaxandi innflutningsþörf en samkvæmt spánni verður árlegur vöxtur innflutnings að meðaltali 6,8% yfir spátímann.

Skýr merki um spennu sjást á vinnumarkaði. Atvinnuþátttaka mælist tæp 83%, þriðjungur fyrirtækja finnur fyrir skorti á starfsfólki og útlit er fyrir að eftirspurn eftir vinnuafli haldi áfram að aukast á næstunni. Erfitt mun reynast að mæta aukinni vinnuaflseftirspurn innanlands og því líklegt að erlendu starfsfólki fjölgi. Ofangreind þróun mun draga úr atvinnuleysi og það kann að verða á bilinu 2,4–2,6% á spátímanum.

Hagspá hagdeildar ASÍ í heild sinni.

 

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com