Skip to main content
AldanVMF

Stjórn VIRK krefst þess að ríkisvaldið standi við lög og gerða samninga

By November 11, 2014No Comments

Það er skýr afstaða stjórnar VIRK að ef ríkið tekur ekki þátt í fjármögnun sjóðsins eins og lög kveða á um og samningar gera ráð fyrir geti VIRK ekki tekið við einstaklingum í þjónustu á árinu 2015 sem ekki er greitt af í sjóðinn. Það felur í sér að ekki verður lengur fyrir hendi eitt heildarkerfi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar með jöfnum aðgangi fyrir alla einstaklinga sem þurfa á þjónustunni að halda.

„Ef ríkið tekur ekki þátt í fjármögnun á VIRK eins og lög kveða á um og samningar gera ráð fyrir þá er ljóst að VIRK getur ekki tekið við einstaklingum í þjónustu á árinu 2015 sem ekki er greitt af í sjóðinn. Það felur í sér að ekki verður lengur fyrir hendi eitt heildarkerfi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar með jöfnum aðgangi fyrir alla einstaklinga sem þurfa á þjónustunni að halda.“ sagði Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK, m.a. í erindi sínu á fundi með fulltrúum launamanna og atvinnurekenda í stjórnum lífeyrissjóða þar sem farið var yfir ávinning af starfi VIRK.

Mikill ábati af starfsemi Virk
Benedikt Jóhannesson tryggingastærðfræðingur hjá Talnakönnun hefur gert athugun á ávinningi af starfsemi VIRK. Markmiðið hjá honum var að finna mælikvarða á sparnað af starfsemi VIRK sem taki mið af raunverulegum árangri undanfarin ár, árangri sem felst í að flýta endurhæfingu, stytta tímabil óvinnufærni einstaklinga og minnka tíðni örorku.

Benedikt segir erfitt að finna einhlítan mælikvarða á árangurinn, en mikilvægt sé að skoðuð sé sama kennitala á hverju ári, fylgjast þyrfti með fólki eftir að það útskrifast og leita þurfi fleiri mælikvarða og kanna erlendar rannsóknir.

Benedikt sagði niðurstöður greiningarinnar, að gefnum varfærnum forsendum, benda eindregið í þá átt að starfsemi VIRK sé mjög arðbær, um 10 milljarða króna ávinningur hafi verið af starfseminni árið 2013 og ábatinn af starfseminni skili sér bæði til Tryggingastofnunar, lífeyrissjóða og ríkisins í formi aukinna skatttekna. Ofan á þetta bætist síðan ábati einstaklingsins.

Meira um málið í frétt á heimasíðu Virk.

 

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com