Skip to main content

Verðlagseftirlit ASÍ kannaði verðbreytingar á gjaldskrám sundstaða hjá 15 stærstu sveitarfélögum landsins frá 1.janúar 2014 til 1. febrúar 2015. Öll nema Sveitarfélagið Árborg hafa hækkað gjaldið á stökum miða í sund fyrir fullorðna.

Verðlagseftirlit ASÍ kannaði verðbreytingar á gjaldskrám sundstaða hjá 15 stærstu sveitarfélögum landsins frá 1.janúar 2014 til 1. febrúar 2015. Öll nema Sveitarfélagið Árborg hafa hækkað gjaldið á stökum miða í sund fyrir fullorðna, mesta hækkunin var hjá Reykjanesbæ eða um 38%. Árskort fullorðinna hefur einnig hækkað í verði hjá 11 sveitarfélögum af 15.

Gjaldskrá fullorðinna
Stakt gjald í sund kostar 573 kr. að meðaltali. Öll sveitarfélögin nema Árborg hafa hækkað gjaldið á stökum miða en þar kostar stakur miði ennþá 600 kr. Mesta hækkunin er 38% hjá Reykjanesbæ en þar hækkar gjaldið úr 400 kr. í 550 kr. Garðabær hækkar um 14% og Vestmannaeyjar 10%. Eins og sést á töflunni hér fyrir neðan er lægsta staka gjaldið fyrir sundferðina 415 kr. á Akranesi en hæsta staka gjaldið er 650 kr. í Reykjavík og Fjarðarbyggð.

10 miða kort hefur hækkað í verði hjá 13 sveitarfélögum af þeim 14 sem selja slík kort. Hæst er það á 4.700 kr. í Kópavogi en lægst á 3.400 kr. í Vestmannaeyjum sem er 38% verðmunur. Kortið hefur mest hækkað um 14% Seltjarnarnesi og Akureyri.
Allt að 123% verðmunur er á hæsta og lægsta verði árskorts í sund. Hæsta verðið er 35.700 kr. hjá Fljótdalshéraði en lægsta verðið er 16.000 kr. hjá Ísafjarðabæ sem er 19.700 kr. verðmunur. Árskortið hækkar mest um 14% hjá Reykjanesbæ úr 22.000 kr. í 25.000 kr. eða um 3.000 kr.

Börn á grunnskólaaldri
13 sveitarfélög af þeim 15 sem voru skoðuð eru með gjaldskrá fyrir börn, en oft er frítt inn fyrir börn sem búsett eru í sveitarfélaginu. Sjö þeirra hafa hækkað verð á stakri ferð í sund á milli ára. Hæsta gjaldið fyrir eina staka sundferð er 290 kr. hjá Ísafjarðabæ en lægst er gjaldið á 120 kr. á Seltjarnarnesi sem er 170 kr., verðmunur eða 142%. Mest hefur gjald á stakri ferð hækkað um 14% hjá Sveitarfélaginu Skagafirði eða úr 220 kr. í 250 kr. en það er fyrir utan að Reykjanesbær rukkar nú 150 kr. fyrir sundferðina sem var áður ókeypis.

10 miða kort fyrir börn kostar mest 2.275 kr. á Ísafirði en lægst er það á 870 kr. í Hafnarfirði. Mesta hækkun á 10 miða korti er 10% hjá Garðabæ og Fljótdalshéraði.  13.400 kr. verðmunur er á hæsta og lægsta verði árskorta barna, lægsta gjaldið greiða foreldrar á Akureyri 2.000 kr. en hæsta gjaldið greiða foreldrar á Fljótsdalshéraði 15.400 kr.

Misjafnar reglur sveitarfélaganna
Börn að grunnskólaaldri fá frítt í sund miðað við fæðingarár eða afmælisdag. Misjafnt er á milli sveitarfélaga hvenær barnagjald er tekið upp. Algengast er að greiða barnagjald fyrir börn frá 6 til 18 ára. En hjá sumum sveitarfélögum hefst gjaldtaka ekki fyrr en barn verður 10 ára. Einnig teljast börn í sumum sveitarfélögum fullorðin 16 ára. Flest sveitarfélög eru með frítt inn fyrir eldri borgara og öryrkja. Misjafnt er milli sveitarfélaga hvenær gjald fellur niður eða á bilinu 67-70 ára. Í sumum sveitarfélögum þar sem frítt er í sund fyrir börn, öryrkja og eldri borgara á það aðeins við íbúa viðkomandi sveitarfélags. Ýmis afsláttur er í boði hjá sveitarfélögum s.s. fjölskyldukort, paraafsláttur, magnkaup og ungmenna afsláttur.

Sjá nánar á heimasíðu ASÍ.

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com